Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2009

houben2Piet Houben, Interactief levensloopbeleid. Vensters en gereedschap om de tweede levenshelft vorm te geven. SWP Amsterdam 2009.

Met dit boek presenteert Houben (emeritus hoogleraar Toegepaste Sociale Gerontologie, consultant en trainer) een vervolg op en een update van Levensloopbeleid, dat in 2002 verscheen. Het is bestemd voor mensen die samen met hun omgeving in hun tweede levenshelft zich willen blijven ontwikkelen. Houben beschouwt de levensloop niet bij voorbaat als een opgaan, blinken en verzinken, maar als een voortdurende mogelijkheid  tot groei. Biologisch mag een mens over de vijftig over zijn top heen zijn, psychologisch en sociaal heeft hij nog veel groeipotentieel in huis, dat er om vraagt aangesproken en benut te worden. (meer…)

Advertenties

Read Full Post »

Ouder worden spreekt niet vanzelf. Nu traditionele verwachtingspatronen en vertrouwde zingevingskaders verbrokkelen,  wordt er in de latere levensfase een groot beroep gedaan op het persoonlijke vermogen tot zingeving. Kan de ouderdom leiden tot levensvervulling? Prof. Alfons Marcoen (KU Leuven) heeft een leven lang onderzoek verricht op dit terrein. Hij stelt op dit seminar de vraag naar de zin van het ouder worden centraal. Hoe kunnen zorg- en hulpverleners beter worden toegerust om ouderen in hun omgang met die vraag te begeleiden?
De dag is bedoeld voor professionals in de ouderenzorg en -welzijn, gerontologen, theologen, psychologen, en andere geïnteresseerden in de doordenking van levensvragen.

Programma

10.30 – 10.40 uur Welkom en introductie: prof. dr Frits de Lange (PThU)
10.40 – 11.25 uur Prof.dr Alfons Marcoen (KU Leuven),  De zin van het ouder worden
11.25 – 11. 55 uur Drs. Bert Garssen (Helen Dowling Instituut, Utrecht), Zingeving en spiritualiteit in wetenschappelijk onderzoek
11.55 – 12.30 uur Discussie

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.30 uur Dr. Gerben Westerhof / Dr. Ernst Bohlmeijer (Universiteit Twente), Einde verhaal of verhaal van het einde? ‘Narrative Foreclosure’: beschouwen ouderen te vroeg hun leven als afgesloten?
14.30 – 15.00 Drs. Thijs Tromp (PThU), Over de grenzen aan een flexibele identiteit
15.00 – 15.30 uur Discussie

Kosten: € 65,- (inclusief lunch); studenten € 32,50 (incl. lunch) op vertoon van geldige collegekaart

Plaats: PThU, vestiging Kampen, Oudestraat 6

Opgave:  Via het online aanmeldingsformulier op de website www.pthu.nl/existentiëlegerontologie.
Graag aanmelden voor 30 april 2009.

Na aanmelding krijgt u rond de sluitingsdatum een factuur toegezonden. Annulering zonder bijkomende kosten uiterlijk zeven dagen van tevoren, daarna bedragen de annuleringskosten € 25,–.

Meer informatie bij Hinke Hendriks-Krist, PThU vestiging Kampen, tel. 038 – 33 71611 of e-mail (hhendriks@pthu.nl), en op www.pthu.nl/existentiëlegerontologie.

Over de inleiders:

  • Prof. dr Alfons Marcoen is emeritus hoogleraar otwikkelingspsychologie en pychogerontologie aan de K.U.Leuven. Hij publiceerde onlangs: Als de schaduwen langer worden. Psychologische perspectieven op ouder worden en oud zijn (samen met R. Grommen & N. van Ranst, Lannoo Campus 2006).
  • Drs. Bert Garssen is psychofysioloog en werkzaam bij het Helen Dowling Instituut (begeleiding bij kanker) en doet o.m. onderzoek naar spiritualiteit. Eerder was hij als onderzoeker verbonden aan de afdelingen psychiatrie van de Universiteit van Utrecht en Vrije Universiteit te Amsterdam, en de afdeling medische psychologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.
  • Dr Ernst (E.T.) Bohlmeijer is psycholoog en sinds 2007 verbonden aan de Universiteit Twente. Hij is gespecialiseerd in preventie van psychische stoornissen, ontwikkeling en evaluatie van preventieve trainingen voor mensen met psychische klachten, narratieve psychologie, life-review en mindfulness. Publicaties o.a. De betekenis van levensverhalen, theorie, onderzoek en toepassingen 2007 (met  L. Mies & G. Westerhof (red). Houten 2007). De verhalen die we leven. Narratieve psychologie als methode, Amsterdam 2007.
  • Dr. Gerben (G.J.) Westerhof, psychogerontoloog, is sinds dit jaar verbonden aan de Universiteit Twente (daarvoor aan de Radboud Universiteit) en doet onderzoek naar cultuur, identiteit en ouder worden. Hij publiceerde o.a. Ageing in Society: European perspectives on gerontology (met J. Bond, S.M. Peace, F. Dittmann-Kohli, London 2007). En:  De betekenis van levensverhalen, theorie, onderzoek en toepassingen (met E. Bohlmeijer, en L. Mies, Houten 2006).
  • drs. Thijs Tromp (theoloog) bereid een promotie voor aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Kampen) over de effecten op de zinervaring van het maken van levensboeken door ouderen. Daarnaast is hij stafmedewerker ethiek en zingeving bij Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders in Utrecht.

De PThU is kernpartner in het Expertisenetwerk Levensvragen & Ouderen (www.netwerklevensvragen.nl)
In samenwerking met Reliëf wordt elk voorjaar de Masterclass Ouder Worden in Perspectief aangeboden (www.pthu.nl/masterclass).

Read Full Post »