Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2008

Vier jaar geleden gaf ZonMw aan de PThU, Reliëf en Kaski de opdracht onderzoek te doen naar de effecten van het werken met levensboeken in de ouderenzorg. Al langere tijd wordt reminiscentie, life review en het maken van levensboeken toegepast in de intramurale zorg voor ouderen.

Uit de reacties van betrokkenen blijkt keer op keer hoe waardevol dit kan zijn voor zowel de bewoners die eraan meedoen, als voor zorgverleners. Onduidelijk was of deze positieve verhalen een reëel beeld van de werkelijke effecten gaven en ook was er onvoldoende duidelijkheid over welke factoren verantwoordelijk zijn voor eventuele positieve effecten.
Het onderzoek richtte zich daarom op de effecten van het maken van levensboeken op welbevinden en de zorgrelatie. Ook werd onderzocht wat de effecten waren op de kwaliteit van de vertelde verhalen, vanuit de veronderstelling dat juist een verandering in de narratieve kwaliteit van de levensverhalen verantwoordelijk zou zijn voor effecten op het welbevinden.

Tijdens de slotconferentie zullen de resultaten worden gepresenteerd. De projectgroep stelt het op prijs als u op deze conferentie aanwezig wilt zijn om vanuit uw expertise commentaar te geven op de bevindingen.
In het ochtenddeel van de conferentie verzorgen prof. James Day en prof. John Swinton een lezing over het belang van het narratieve perspectief voor de menswetenschappen en voor de zorg. De voertaal van dit onderdeel is Engels.
Het tweede deel staat in het teken van de presentatie van de resultaten en de implementatie van de ontworpen levensboekmethode. De discussie over de uitkomsten van het onderzoeksproject staat onder leiding van dr. Ernst Bohlmeijer. De voertaal van het tweede deel is Nederlands.

Voor meer informatie over de conferentie: klik hier

Advertenties

Read Full Post »

Protestantse Theologische UniversiteitReliëf

Bent u als professional of als vrijwilliger betrokken bij de begeleiding van ouder wordende mensen in hun levensvragen?

In januari 2008 startte voor het eerst de Masterclass Ouder Worden in Perspectief, een intensieve cursus van tien maandagen in het voorjaar. In het voorjaar van 2010 zal hij voor de derde keer worden aangeboden, wegens succes geprolongeerd.

U kunt zich aanmelden bij het bureau van de PThU (mw. Hinke Hendriks, tel. 038-543611;hhendriks@pthu.nl).

VOOR 2010 IS HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS BEREIKT.

IN 2011 WORDT DE MASTERCLASS OPNIEUW AANGEBODEN.

SCHRIJF U NU ALVAST IN!

(meer…)

Read Full Post »