Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for mei, 2007

Marcel Oude Rikkert, hoogleraar klinische geriatrie UMCR, Nijmegen, in Trouw, 30 mei 2007: ‘Er is een groot gebrek aan kennis over de juiste behandeling van de alleroudste patiënten in Nederland. ‘ Artsen worden er steeds vaker op beoordeeld of ze evidence based te werk gaan, dus zorg leveren waarvan de werking bewezen en doeltreffend is. Maar in onderzoeken naar de beste en effectiefste behandelingen vallen ouderen stelselmatig buiten de boot. In bijna de helft van alle studies naar nieuwe behandelmethoden worden ouderen uitgesloten. ‘…. ‘De vorige minister Hoogervorst predikte voor quick-fit en marktwerking in de gezondheidszorg. Maar zo’n garagemodel is uitsluitend gericht op jongeren. De huidige beloningssystematiek voor ziekenhuizen is gericht op korte opnames en werkt voor de kwetsbaarste groep van de alleroudsten – met een veelal langere ligduur – contraproductief.’

Lees het hele interview: trw-20070530-02003002.pdf

Advertenties

Read Full Post »

‘De kunst van het leven is de kunst van het verliezen. De wijze oudere is de sportieve verliezer.’ (gelezen bij: Sjaak van der Geest, in NRC mei 2007)

Mmm…

Read Full Post »

In hun focus op de vitale Derde Leeftijd proberen beleidsmakers en visieontwikkelaars de last van het ouder worden zoveel mogelijk op conto van de vierde levensfase te schuiven. Dan pas takelen we af en gaan we dood, en het liefst snel een beetje. Maar die laatste fase kan heel lang duren en moeilijk zijn. 
We dreigen door de fixatie op de vitale oudere met de rug naar de Vierde Leeftijd te gaan staan. Daardoor 

1. ondermijnen we de maatschappelijke solidariteit met de meest kwetsbare ouderen en zetten niet meer alles op alles voor een kwalitatief hoogwaardige verpleeghuiszorg; 2. houden we een blinde vlek voor de fundamentele levensvragen over dood, lijden en eindigheid, die we alsmaar voor ons uitschuiven. 
3. Scheppen we een maatschappelijk klimaat dat ouderen aanzet tot (een verzoek om hulp bij) zelfdoding, zodra het lichamelijke en/of mentale verval zich aandient. Zij zijn ‘klaar met leven’ . 

Of overdrijf ik?

Read Full Post »